1. Spowodowanie kolizji lub wypadku drogowego lub zachowanie
    osoby egzaminowanej mogące skutkować kolizją lub
    wypadkiem drogowym.
2. Omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz
    zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszym.
3. Wyprzedzanie na przejściu dla pieszych i bezpośrednio przed
    nim.

4. Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na
    oznakowanym przejściu dla pieszych.
5. Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przechodzącemu na
    skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża osoba
    egzaminowana.
6. Niezatrzymanie pojazdu w razie przechodzenia przez jezdnię
    osoby niepełnosprawnej, używającej specjalnego oznaczenia,
    lub osoby o widocznej ograniczonej sprawności poruszania się
    w celu umożliwienia jej przejścia.
7. Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu podczas cofania lub
    włączania się do ruchu.
8. Niestosowanie się do:
    8.1 sygnałów świetlnych,
    8.2 sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione
          do kierowania ruchem drogowym,
    8.3 sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione
          do kontroli ruchu drogowego.
9. Niezastosowanie się do znaków:
    9.1 "stop",
    9.2 "zakaz wjazdu...",*)
    9.3 "zakaz skręcania w lewo",

    9.4 "zakaz skręcania w prawo",
    9.5 "nakaz jazdy...",*)
    9.6 "wskazujących dozwolone kierunki jazdy z pasa ruchu",

    9.7 "linia podwójna ciągła",
    9.8 "zakaz ruchu",
10. Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu:
    10.1 na skrzyżowaniu,

    10.2 pojazdom szynowym,
    10.3 rowerzystom,
    10.4 podczas zmiany pasa ruchu,
    10.5 w razie przecinania się poza skrzyżowaniem kierunków 
            ruchu lub torów jazdy pojazdów poruszających się po
            tej samej drodze,
    10.6 podczas włączania się do ruchu,
    10.7 podczas cofania.
11. Naruszenie zakazu zawracania.
12. Przekroczenie dopuszczalnej prędkości o więcej niż 20 km/h.
13. Nieupewnienie się o możliwości wyprzedzania.
14. Naruszenie zakazu wyprzedzania:
     14.1 na przejazdach rowerowych i bezpośrednio przed nimi,
     14.2 przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia,
     14.3 na zakrętach oznaczonych znakami ostrzegawczymi,
     14.4 na skrzyżowaniach,
     14.5 na przejazdach kolejowych i bezpośrednio przed nimi,
     14.6 na przejazdach tramwajowych i bezpośrednio przed nimi.
15. Niezastosowanie się do znaku "zakaz wyprzedzania".
16. Wyprzedzanie z niewłaściwej strony.
17. Spowodowanie znacznego utrudnienia ruchu drogowego 
      z powodu utraty panowania nad pojazdem.
18. Nieupewnienie się przed wjazdem na przejazd kolejowy czy
      nie zbliża się pojazd szynowy.

*) Odpowiednio do znaków umieszczonych na trasie egzaminu

JAK ZDAĆ EGZAMIN NA PRAWO JAZDY ...

JAK ZDAĆ EGZAMIN NA PRAWO JAZDY ...

DALEJ

Zachowania osoby egzaminowanej zagrażające bezpośrednio życiu i zdrowiu uczestników ruchu drogowego skutkujące przerwaniem egzaminu państwowego:

1. Spowodowanie kolizji lub wypadku drogowego lub zachowanie osoby egzaminowanej  
    mogące skutkować kolizją lub wypadkiem drogowym.
2. Omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia 
    pierwszeństwa pieszym.
3. Wyprzedzanie na przejściu dla pieszych i bezpośrednio przed nim.
4. Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na oznakowanym przejściu.
5. Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię 
    drogi, na którą wjeżdża osoba egzaminowana.
6. Niezatrzymanie pojazdu w razie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej, 
    używającej specjalnego oznaczenia, lub osoby o widocznej ograniczonej sprawności 
    poruszania się w celu umożliwienia jej przejścia.
7. Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu podczas cofania lub włączania się do ruchu.
8. Niestosowanie się do :
      8.1 sygnałów świetlnych,
      8.2 sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kierowania ruchem 
            drogowym,
      8.3 sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kontroli ruchu drogowego.
9. Niezastosowanie się do znaków:
       9.1 "stop",
       9.2 "zakaz wjazdu...",*)
       9.3 "zakaz skręcania w lewo",
       9.4 "zakaz skręcania w prawo",
       9.5 "nakaz jazdy...",*)
       9.6 "wskazujących dozwolone kierunki jazdy z pasa ruchu",
       9.7 "linia podwójna ciągła",
       9.8 "zakaz ruchu",
10. Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu:
      10.1 na skrzyżowaniu,
      10.2 pojazdom szynowym,
      10.3 rowerzystom,
      10.4 podczas zmiany pasa ruchu,
      10.5 w razie przecinania się poza skrzyżowaniem kierunków ruchu lub torów jazdy pojazdów 
              poruszających się po tej samej drodze,
      10.6 podczas włączania się do ruchu,
      10.7 podczas cofania.
11. Naruszenie zakazu zawracania.
12. Przekroczenie dopuszczalnej prędkości o więcej niż 20 km/h.
13. Nieupewnienie się o możliwości wyprzedzania.
14. Naruszenie zakazu wyprzedzania:
      14.1 na przejazdach rowerowych i bezpośrednio przed nimi,
      14.2 przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia,
      14.3 na zakrętach oznaczonych znakami ostrzegawczymi,
      14.4 na skrzyżowaniach,
      14.5 na przejazdach kolejowych i bezpośrednio przed nimi,
      14.6 na przejazdach tramwajowych i bezpośrednio przed nimi.
15. Niezastosowanie się do znaku "zakaz wyprzedzania".
16. Wyprzedzanie z niewłaściwej strony.
17. Spowodowanie znacznego utrudnienia ruchu drogowego z powodu utraty panowania nad 
      pojazdem.
18. Nieupewnienie się przed wjazdem na przejazd kolejowy czy nie zbliża się pojazd szynowy.

*) Odpowiednio do znaków umieszczonych na trasie egzaminu
str. 5

str. 5