str. 1

JAK ZDAĆ EGZAMIN NA PRAWO JAZDY ...

str. 1

          Egzamin na prawo jazdy w opinii wielu osób jest jedną z ważniejszych prób, jakie przechodzi człowiek w swoim życiu. Osiągnięcie wyniku pozytywnego nie musi być trudnym zadaniem. Wiele zależy od umiejętności, wiedzy oraz nastawienia osoby podejmującej to wyzwanie. Jeżeli mamy świadomość wszystkich czynników wpływających na wynik egzaminu, to z całą pewnością możemy podejść do niego z większym spokojem niż w sytuacji, kiedy nie posiadamy pełnej wiedzy w tym zakresie. Dlatego ważne jest aby szczegółowo zapoznać się z wymaganiami egzaminacyjnymi oraz kryteriami oceniania i jeszcze przed egzaminem ustalić, czy dobrze znamy wszystkie zadania, a nasze umiejętności są wystarczające, aby próba zdania egzaminu zakończyła się sukcesem. weryfikacji umiejętności podczas egzaminu towarzyszy stres, który może wpłynąć na nasze zachowanie. Jeżeli jednak jesteśmy pewni, że prawidłowo wykonamy poszczególne zadania, powinniśmy udać się do ośrodka ruchu drogowego z pozytywnym nastawieniem. Przekonanie, że nic nie powinno nas zaskoczyć, na pewno wpłynie na nas uspokajająco. Jeżeli po przeanalizowaniu zadań oraz naszych umiejętności dojdziemy do wniosku, że nie czujemy się jeszcze pewnie, najlepszym wyjściem będzie dokupienie kilku dodatkowych godzin jazd.

DALEJ

 PRZEBIEG EGZAMINU NA PRAWO JAZDY KATEGORII BWPROWADZENIE

         Kolejna część poradnika ma na celu zapoznanie przyszłych i obecnych kandydatów na kierowców ze wszystkimi zadaniami oraz kryteriami ich oceny  zawartymi w rozporządzeniu w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami. Postaram się w jasny i rzeczowy sposób, bez używania często niezrozumiałych zapisów rozporządzenia, wytłumaczyć, co będzie miało bezpośredni wpływ na sukces lub jego brak podczas próby weryfikacji,  jakiej  zostaniecie poddani podczas egzaminu na prawo jazdy kategorii B.

          Jednocześnie pamiętajmy, że egzaminatorzy w dużej mierze patrzą na ogólny obraz naszej jazdy, dlatego odznaczając się w miarę dynamiczną postawą, zachowując się zgodnie z podstawowymi zasadami techniki kierowania pojazdem, przekonamy do siebie egzaminatora, któremu będzie zależało na tym, aby wynik naszego egzaminu był pozytywny. Pokazując umiejętność dostosowania prędkości oraz sposobu obserwacji drogi do panujących warunków, szybką, ale łagodną reakcję na wszystkie zagrożenia, dajemy egzaminatorowi jednoznaczny sygnał, że nasze umiejętności stoją na wysokim poziomie. Bardzo ważne jest, aby nie dochodziło do sytuacji gwałtownego hamowania przed przejściami dla pieszych oraz przed skrzyżowaniami, co z całą pewnością mogłoby skłonić egzaminatora do wniosku, że nie zachowujemy szczególnej ostrożności, a nasza podzielność uwagi oraz sposób obserwacji drogi nie dają gwarancji bezpiecznej jazdy. Nie liczmy w takiej sytuacji na przychylność oceniającego.

            Egzamin na prawo jazdy w opinii wielu osób jest jedną z ważniejszych  prób, jakie  przechodzi człowiek w swoim życiu. Osiągnięcie wyniku pozytywnego nie musi być trudnym zadaniem. Wiele zależy od umiejętności, wiedzy oraz nastawienia osoby podejmującej to wyzwanie. Jeżeli mamy świadomość wszystkich czynników wpływających na wynik egzaminu, to z całą pewnością możemy podejść do niego z większym spokojem niż w sytuacji, kiedy nie posiadamy pełnej wiedzy w tym zakresie. Dlatego ważne jest aby szczegółowo zapoznać się z wymaganiami egzaminacyjnymi oraz kryteriami oceniania i jeszcze przed egzaminem ustalić, czy dobrze znamy wszystkie zadania, a nasze umiejętności są wystarczające, aby próba zdania egzaminu zakończyła się sukcesem. Weryfikacji umiejętności podczas egzaminu towarzyszy stres, który może wpłynąć na nasze zachowanie. Jeżeli jednak jesteśmy pewni, że prawidłowo wykonamy poszczególne zadania, powinniśmy udać się do ośrodka ruchu drogowego z pozytywnym nastawieniem. Przekonanie, że nic nie powinno nas zaskoczyć, na pewno wpłynie na nas uspokajająco. Jeżeli po przeanalizowaniu zadań oraz naszych umiejętności dojdziemy do wniosku, że nie czujemy się jeszcze pewnie, najlepszym wyjściem będzie dokupienie kilku dodatkowych godzin jazd.

JAK ZDAĆ EGZAMIN NA PRAWO JAZDY ...