- numer profilu kandydata na kierowcę

- dowód osobisty lub paszport (w niektórych

  przypadkach karta pobytu, tymczasowe zaświadczenie

  tożsamości cudzoziemca, polski dokument

  tożsamości cudzoziemca lub zgoda na pobyt

  tolerowany)

- dowód uiszczenia opłaty za egzamin

str. 2

str. 2

DALEJ

          Egzamin teoretyczny z kolei nie wiąże się raczej z długim okresem oczekiwania, w większości ośrodków egzaminacyjnych możemy podejść do niego już następnego dnia po złożeniu dokumentów. Pamiętajmy, że zdany egzamin teoretyczny nie ma żadnego okresu ważności, dlatego najczęściej kandydaci na kierowców nie zdają teorii i praktyki jednego dnia, tylko najpierw zapisują się na egzamin teoretyczny i w przypadku wyniku pozytywnego zostaje im już tylko praktyka. Gdybyśmy zapisali się na obie części w jednym terminie i uzyskali wynik negatywny z części teoretycznej, nie przystąpimy do egzaminu praktycznego, gdyż byłoby to sprzeczne z obowiązującym prawem. Okres oczekiwania na egzamin łączony jest podobny, jak w przypadku egzaminu praktycznego, dlatego rozdzielając obie części, niwelujemy ryzyko utraty czasu. Załóżmy, że wyznaczono nam termin po 2 tygodniach, uzyskaliśmy wynik negatywny z części teoretycznej, więc do praktyki nie przystąpimy. Zdając najpierw samą teorię, do której na ogół przystępujemy po 1 lub 2 dniach oczekiwania, możemy w spokoju koncentrować się już na samej części praktycznej. Jednocześnie pamiętajmy, że jeżeli zapłacimy za cały egzamin i uzyskamy wynik negatywny z części teoretycznej, to przed następną próbą będziemy musieli uiścić opłatę tylko za tę część. Pieniądze za egzamin praktyczny nie przepadną. Istnieje także możliwość odwołania lub zmiany terminu egzaminu, jednak nastąpić to może nie później niż na 2 dni robocze przed dniem, w którym miał się on odbyć.

          Ośrodki egzaminacyjne pracują w różnych godzinach, w zależności od liczby kandydatów na kierowców, wielkości otaczającej aglomeracji czy też posiadanych zasobów kadrowych. W największych ośrodkach egzaminy odbywają się nawet od 6 rano do 22 wieczorem. Termin egzaminu nie zostanie nam narzucony, mamy możliwość wyboru najbardziej nam odpowiadającej daty i godziny. Biorąc pod uwagę natężenie ruchu w mieście , najmniej obleganym momentem jest okres popołudniowego szczytu komunikacyjnego i o tej porze dnia można łatwo znaleźć wolny termin. Długość oczekiwania na egzamin uzależniona jest w dużej mierze od pory roku, Ponieważ najwięcej kandydatów na kierowców zgłasza się w okresie okołowakacyjnym, czas oczekiwania na egzamin praktyczny może w tych miesiącach wynieść nawet od 2 do 4 tygodni. Zimą natomiast nawet w dużych ośrodkach zdarza się, że termin egzaminu zostaje wyznaczony na następny dzień po złożeniu dokumentów. Oczywiście mówimy tutaj o możliwych dostępnych terminach. Jeżeli będziemy chcieli podejść do egzaminu w późniejszym terminie, nie ma ku temu żadnych przeciwwskazań.

- numer profilu kandydata na kierowcę

- dowód osobisty lub paszport (w niektórych przypadkach karta pobytu, tymczasowe                zaświadczenie tożsamości cudzoziemca, polski dokument tożsamości cudzoziemca lub 

  zgoda na pobyt tolerowany) 

- dowód uiszczenia opłaty za egzamin

          Skupmy się jednak na egzaminie na prawo jazdy. Zanim udamy się do ośrodka egzaminacyjnego w celu wyznaczenia terminu egzaminu, dowiedzmy się najpierw, czy jest to w ogóle konieczne, ponieważ w wielu przypadkach możemy zgłosić naszą gotowość poprzez stronę internetową WORD-u lub info-car.pl. Jeżeli jednak chcemy zapisać się na egzamin osobiście lub nie możemy skorzystać z zapisów online, pamiętajmy, że będziemy potrzebować kilku dokumentów:

          Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego działają na zasadach opartych  o przepisy, dlatego wszystkie funkcjonują w podobny sposób. Jedyne różnice dotyczą godzin pracy, formy przyjmowania interesantów czy też sposobu zapisywania się na egzamin. Głównym zadaniem WORD jest przeprowadzanie egzaminów na prawo jazdy, natomiast wiele z nich prowadzi również różnego rodzaju szkolenia oraz działalność związaną z szeroko pojętym bezpieczeństwem ruchu drogowego i towarzyszącymi mu zagadnieniami.    

WYZNACZANIE TERMINU ORAZ DOKUMENTY POTRZEBNE DO ZAPISANIA SIĘ NA 


EGZAMIN NA PRAWO JAZDY

JAK ZDAĆ EGZAMIN NA PRAWO JAZDY ...

JAK ZDAĆ EGZAMIN NA PRAWO JAZDY ...