JAK ZDAĆ EGZAMIN NA PRAWO JAZDY ...

JAK ZDAĆ EGZAMIN NA PRAWO JAZDY ...

 EGZAMIN TEORETYCZNY  

Egzamin teoretyczny na prawo jazdy kategorii B:
- odbywa się w formie testu elektronicznego
- składa się łącznie z 32 pytań
- 20 pytań z wiedzy podstawowej (odpowiedzi TAK   NIE)
- 12 pytań z wiedzy specjalistycznej dla danej kategorii
   prawa jazdy (3 odpowiedzi, tylko jedna prawidłowa)
- określony czas na udzielenie odpowiedzi
- po upływie czasu nie ma możliwości powrotu do pytania
- cały egzamin trwa 25 minut
- pytania punktowane za 1, 2 lub 3 punkty
- 74 punkty możliwe do zdobycia
- wynik pozytywny od 68 punktów
- musimy mieć przy sobie jeden z dokumentów: dowód
  osobisty, kartę pobytu, paszport, tymczasowe
  zaświadczenie tożsamości cudzoziemca, polski
  dokument tożsamości cudzoziemca lub zgodę   
  na pobyt tolerowany
- koszt egzaminu to 30 złotych (stan na czerwiec 2020 r.)

DALEJ

str. 3

JAK ZDAĆ EGZAMIN NA PRAWO JAZDY ...