JAK ZDAĆ EGZAMIN NA PRAWO JAZDY ...

str. 3

DALEJ

- koszt egzaminu to 30 złotych (stan na czerwiec 2020 r.)

- musimy mieć przy sobie jeden z dokumentów: dowód
  osobisty, kartę pobytu, paszport, tymczasowe
  zaświadczenie tożsamości cudzoziemca, polski
  dokument tożsamości cudzoziemca lub zgodę   
  na pobyt tolerowany

- wynik pozytywny od 68 punktów

- 74 punkty możliwe do zdobycia

- pytania punktowane za 1, 2 lub 3 punkty

- cały egzamin trwa 25 minut

- po upływie czasu nie ma możliwości powrotu do pytania

- określony czas na udzielenie odpowiedzi

- 12 pytań z wiedzy specjalistycznej dla danej kategorii
   prawa jazdy (3 odpowiedzi, tylko jedna prawidłowa)

- 20 pytań z wiedzy podstawowej (odpowiedzi TAK   NIE)

- składa się łącznie z 32 pytań

- odbywa się w formie testu elektronicznego

Egzamin teoretyczny na prawo jazdy kategorii B:

 EGZAMIN TEORETYCZNY  

JAK ZDAĆ EGZAMIN NA PRAWO JAZDY ...

JAK ZDAĆ EGZAMIN NA PRAWO JAZDY ...