Jest to ostatnie zadanie, które osoba egzaminowana w zakresie kategorii B prawa jazdy będzie musiała wykonać na placu manewrowym. Zadanie polega na ruszeniu na wzniesieniu przy pomocy hamulca postojowego. Po zajęciu pozycji początkowej (całe wzniesienie), czyli po zatrzymaniu pojazdu na wzniesieniu, uruchamiamy hamulec postojowy, następnie ruszamy, zwalniając go. Zadanie musi być wykonane w taki sposób, aby nie zgasł nam silnik a pojazd nie stoczył się ze wzniesienia więcej niż 20 cm. Pamiętajmy, że wszystkie zadania na placu manewrowym muszą być także wykonane zgodnie z techniką kierowania pojazdem.

          Zadanie to dla większości osób egzaminowanych nie stanowi wielkiego wyzwania. Dużo większa liczba osób kończy egzamin z wynikiem negatywnym podczas wykonywania zadania nr 2. Biorąc pod uwagę niezbyt skomplikowane kryteria oceny, czyli fakt, że błędem byłoby tylko zgaśnięcie silnika, cofnięcie się pojazdu o więcej niż 20 cm oraz ewentualnie wykonanie zadania niezgodnie z techniką kierowania pojazdem, osoba zakwalifikowana do egzaminu, która nie ma problemów z ruszaniem w normalnych warunkach drogowych, także w tym przypadku powinna poradzić sobie bez problemu.

             Wielu instruktorów uczy tego manewru dopiero pod koniec kursu nauki jazdy ze względu na to, że jego prawidłowe wykonanie wymaga od kursanta dużej precyzji w posługiwaniu się mechanizmami sterowania pojazdem. Podczas pierwszych kilkunastu godzin zajęć praktycznych większość kandydatów na kierowców ma duże problemy z koordynacją, więc obsługa trzech elementów równocześnie (sprzęgło, pedał przyspieszenia, hamulec postojowy) może okazać się zbyt dużym wyzwaniem. Kiedy jednak osiągniemy już prawidłowy poziom wyczucia pedałów podczas zwykłego ruszania w ruchu drogowym, to dołożenie do tego jeszcze  jednego elementu  z całą pewnością będzie łatwiejsze.

     Prawidłowe wykonanie ruszania z miejsca na wzniesieniu polega na tym, aby po zajęciu pozycji początkowej i uruchomieniu hamulca postojowego rozpocząć spokojne ruszanie, czyli delikatnie zwiększając obroty silnika, zwolnić pedał sprzęgła do takiego stopnia, aby wyczuwalne było lekkie uniesienie przodu pojazdu. Następnie należy, nie wykonując żadnych nagłych ruchów nogami obsługującymi pedały, zwolnić hamulec. Jeżeli podniesiemy za wysoko pedał sprzęgła lub zrobimy to zbyt nagłym ruchem, prawdopodobnie silnik pojazdu zgaśnie. Taki sam efekt może wywołać odpuszczenie pedału przyspieszenia. Jeżeli natomiast zwolnimy hamulec postojowy przy zbyt nisko podniesionym pedale sprzęgła, zanim poczujemy lekkie uniesienie przodu pojazdu, auto stoczy nam się na wzniesieniu do tyłu. Jeżeli pierwsza próba wykonania tego zadania zakończy się niepowodzeniem, będziemy musieli na nowo zająć pozycję początkową i powtórzyć manewr. W sytuacji, kiedy nasze ruszenie nie będzie płynne lub okaże się zbyt dynamiczne, przez co rozumiemy zbyt duże zwiększenie obrotów silnika przy równoczesnym nagłym zwolnieniu pedału sprzęgła, możemy spodziewać się konieczności powtórzenia tego manewru, ponieważ egzaminator może uznać, że ruszanie nie zostało wykonane zgodnie z techniką kierowania pojazdem. Dwukrotne błędne wykonanie tego zadania będzie się, niestety, wiązało z uzyskaniem wyniku negatywnego egzaminu.

            Tak jak w przypadku wykonywania każdego zadania egzaminacyjnego, tym razem także mamy dwie próby. Pamiętajmy, aby nie spieszyć się, ponieważ prawidłowe wykonanie manewru wymaga precyzji w operowaniu elementami sterowania pojazdem i każdy zbyt nagły ruch przy  obsłudze pedału sprzęgła może spowodować zgaśnięcie silnika. Jeżeli osoba egzaminowana na kursie nauki jazdy nauczy się w umiejętny sposób ruszać, to także  z tym zadaniem powinna poradzić sobie bez problemu. 

ZADANIE NR 3: Ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu.

ZADANIA EGZAMINACYJNE NA PLACU MANEWROWYM

str.10

str. 10

        Stanowisko przeznaczone dla tego zadania powinno mierzyć co najmniej półtorej długości pojazdu egzaminacyjnego. Pozycją początkową zadania jest całe wzniesienie, więc nie musimy skupiać się na tym, aby w precyzyjny sposób zająć określoną pozycję. Szerokość wzniesienia musi wynosić 3 metry, natomiast kąt nachylenia- od 2,5° do 5,5°. Pomimo że na obrazku wzniesienie może wyglądać na dosyć strome, w rzeczywistości określony w rozporządzeniu kąt nachylenia powoduje, że nie jest to bardzo wymagające zadanie. Prawdopodobnie na kursie nauki jazdy będziemy uczyli się wykonywania tego manewru w trudniejszej wersji.

         Jest to ostatnie zadanie, które osoba egzaminowana w zakresie kategorii B prawa jazdy będzie musiała wykonać na placu manewrowym. Zadanie polega na ruszeniu na wzniesieniu przy pomocy hamulca postojowego. Po zajęciu pozycji początkowej (całe wzniesienie), czyli po zatrzymaniu pojazdu na wzniesieniu, uruchamiamy hamulec postojowy, następnie ruszamy, zwalniając go. Zadanie musi być wykonane w taki sposób, aby nie zgasł nam silnik a pojazd nie stoczył się ze wzniesienia więcej niż 20 cm. Pamiętajmy, że wszystkie zadania na placu manewrowym muszą być także wykonane zgodnie z techniką kierowania pojazdem.

DALEJ

JAK ZDAĆ EGZAMIN NA PRAWO JAZDY ...

JAK ZDAĆ EGZAMIN NA PRAWO JAZDY ...