Osoba przystępująca do egzaminu praktycznego na prawo jazdy kategorii B będzie musiała wykonać na placu manewrowym trzy zadania egzaminacyjne, ściśle określone przez rozporządzenie w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdem. Wszystkie zasady, kryteria oceny, sposób wykonywania oraz wytyczne odnośnie wyznaczania stanowisk do wykonywania tych zadań są szczegółowo ustalone przez ustawodawcę. Egzaminator będzie oceniał kandydata na kierowcę na podstawie tych właśnie kryteriów. Jeżeli popełnimy błąd skutkujący uzyskaniem wyniku negatywnego, nie mamy już możliwości w żaden sposób wpłynąć na zmianę tej decyzji.

  PLAC MANEWROWY - WPROWADZENIE

EGZAMIN PRAKTYCZNY – ZADANIA EGZAMINACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENY

str.7

str. 7

         Poszczególne zadania egzaminacyjne na placu manewrowym będziemy musieli wykonać w określonej kolejności, która zostanie przedstawiona na najbliższych stronach. Nie zapomnijmy także, że na samym początku egzaminator sprawdzi naszą tożsamość, więc należy mieć przy sobie ważny dowód osobisty lub paszport.

      Pamiętajmy także, że warunkiem uczestniczenia w części odbywającej się w ruchu drogowym jest zaliczenie na placu manewrowym zadań nr 2 i nr 3. Oznacza to, że jeżeli uzyskamy wynik negatywny w zadaniu nr 1, to na własne życzenie możemy kontynuować egzamin. Jeżeli następnie zaliczylibyśmy pozytywnie kolejne dwa zadania, możemy nawet wyjechać do miasta. Nie zmienia to jednak faktu, że wynik egzaminu i tak będzie już negatywny. Jedyny sens uczestniczenia w dalszej części egzaminu jest taki, że upewnimy się, czy nasze umiejętności są już wystarczające, abyśmy mogli myśleć o pozytywnym wyniku przy następnym podejściu.  

          Podczas wykonywania zadań egzaminacyjnych na placu manewrowym będziemy mogli bez żadnych konsekwencji raz błędnie wykonać każde z nich, pod warunkiem że nie będą to błędy, które zostały określone w rozporządzeniu jako zachowania zagrażające bezpośrednio życiu i zdrowiu uczestników ruchu drogowego. Chodzi przede wszystkim o najechanie albo potrącenie pachołka lub tyczki oraz przejechanie kołem przez linie wyznaczające zewnętrzne krawędzie stanowisk. Już przy jednokrotnym popełnieniu jednego z powyższych błędów egzamin zakończy się wynikiem negatywnym. Niestety, według statystyk, około 1/3 kandydatów na kierowców kończy swój egzamin już na placu manewrowym.

      Osoba przystępująca do egzaminu praktycznego na prawo jazdy kategorii B będzie musiała wykonać na placu manewrowym trzy zadania egzaminacyjne, ściśle określone przez rozporządzenie w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdem. Wszystkie zasady, kryteria oceny, sposób wykonywania oraz wytyczne odnośnie wyznaczania stanowisk do wykonywania tych zadań są szczegółowo ustalone przez ustawodawcę. Egzaminator będzie oceniał kandydata na kierowcę na podstawie tych właśnie kryteriów. Jeżeli popełnimy błąd skutkujący uzyskaniem wyniku negatywnego, nie mamy już możliwości w żaden sposób wpłynąć na zmianę tej decyzji.

DALEJ

JAK ZDAĆ EGZAMIN NA PRAWO JAZDY ...

JAK ZDAĆ EGZAMIN NA PRAWO JAZDY ...