Zadanie nr 2 polega na przejechaniu pasem ruchu z pozycji początkowej po prostej i po łuku do pola zatrzymania na końcu pasa oraz powrót tą samą drogą do pola stanowiącego pozycję początkową zadania.

        Jest to jedno z ważniejszych zadań egzaminacyjnych, które w dużym stopniu weryfikuje umiejętności osoby egzaminowanej. Niestety, duża część kandydatów na kierowców kończy egzamin z wynikiem negatywnym już na tym etapie. Bardzo ważne jest, abyśmy z kursu wynieśli umiejętność prawidłowej obserwacji przestrzeni za pojazdem i obok niego podczas cofania. Przy nauce jazdy pasem ruchu wielu instruktorów próbuje przekazać kursantom pewne schematy wykonywania tego manewru, które mają pomóc przebrnąć przez to zadanie podczas próby egzaminacyjnej. Nie do końca jest to dobry pomysł, ponieważ umieszczenie jazdy pasem ruchu wśród zadań egzaminacyjnych przez ustawodawcę ma między innymi na celu weryfikację umiejętności obserwacji drogi przez tylną szybę i lusterka. Wykonywanie więc wyuczonego schematu polegającego na obrocie kierownicą w określonym momencie jest niczym innym jak próbą oszukania egzaminatora, co z całą pewnością nie umknie jego uwadze.  Oczywiście jeżeli wykonamy w taki sposób zadanie i nie popełnimy przy tym żadnych błędów, to jego wynik będzie pozytywny, ale może mieć to negatywny wpływ na dalszą część naszego egzaminu. Być może zmuszeni będziemy do wykonywania trudniejszych manewrów w ruchu drogowym.

      Bardzo ważne jest, aby nauczyć się na kursie nauki jazdy prawidłowej obserwacji przestrzeni za pojazdem w lusterkach zewnętrznych. Podczas cofania na łuku skupmy się na elementach ograniczających pas, czyli na liniach i tyczkach, oraz obierzmy sobie pewną bezpieczną odległość od tych elementów odzwierciedloną w lusterkach. Następnie, wykonując delikatne ruchy kierownicą, starajmy się tę stałą odległość utrzymać. Kilka pierwszych prób z całą pewnością skończy się niepowodzeniem, natomiast kiedy zrozumiemy już, jak reagować na zmiany odległości między bokiem naszego pojazdu a elementami ograniczającymi pas, zadanie powinno wydawać się proste. Pamiętajmy także o obserwacji przestrzeni za pojazdem przez tylną szybę. Na pewno o wiele łatwiej będzie nam wyczuć moment zatrzymania przed tyczką ustawioną na końcu pasa, kiedy będziemy obserwowali ją przez tylną szybę, a nie w lusterkach zewnętrznych.

JEŻELI PRZY PIERWSZEJ PRÓBIE WYKONYWANIA ZADANIA NASZ TOR JAZDY WSKAZUJE, ŻE UDERZYMY W TYCZKĘ LUB PACHOŁEK ALBO MOGLIBYŚMY WYJECHAĆ POZA LINIĘ, ZATRZYMAJMY SIĘ

I POINFORMUJMY EGZAMINATORA, ŻE ZAKOŃCZYLIŚMY ZADANIE!!!

BĘDZIE DRUGA PRÓBA!!!

             Egzaminator podczas wykonywania zadania jest poza pojazdem. Dzięki temu może bez problemu ocenić, czy nie najeżdżamy na linię, obserwujemy drogę za pojazdem przez tylną szybę, mieścimy się w polu zatrzymania, a nasza jazda jest płynna.

            Rozporządzenie przewiduje, niestety,  także błędy, które już przy pierwszym podejściu do zadania mogą sprawić, że zakończymy  nasz egzamin z wynikiem negatywnym. Stałoby  się tak, gdybyśmy wyjechali kołem poza linię wyznaczającą zewnętrzne krawędzie pasa ruchu, najechali albo potrącili pachołek lub tyczkę.

            Zadanie rozpoczynamy z pozycji początkowej, czyli z pierwszego pola zatrzymania, które znajduje się na początku pasa. Nie oznacza to, że w tym miejscu zawsze zaczynamy egzamin. Możliwe, że będziemy musieli wjechać do pozycji początkowej od tyłu, zatrzymać się tam i wyłączyć silnik. Ta część nie będzie jeszcze oceniana przez egzaminatora, gdyż to na nim spoczywa odpowiedzialność, aby zadanie rozpoczęło się z tej właśnie pozycji. Wykonywanie tego zadania trzeba rozpocząć od uruchomienia silnika, włączenia odpowiednich świateł oraz upewnienia się o możliwości jazdy, przez co rozumie się przede wszystkim wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym oraz ocenę sytuacji wokół pojazdu. Następnie zwalniamy hamulec postojowy (jeżeli był uruchomiony) i przystępujemy do wykonywania zadania. Jeżeli rozpoczniemy jazdę pasem ruchu bez włączenia wymaganych świateł lub z nie do końca opuszczonym hamulcem postojowym, będzie to skutkowało błędem, nawet jeżeli wykonamy całe zadanie. Pamiętajmy, że jazda musi być płynna i nie możemy zatrzymać się po drodze nigdzie poza wyznaczonymi polami zatrzymania na końcu i na początku pasa ruchu. Unieruchomienie pojazdu musi nastąpić w taki sposób, aby cały obrys pojazdu (do którego nie wliczamy lusterek zewnętrznych) mieścił się wewnątrz linii ograniczających pole zatrzymania. Pamiętajmy także o upewnieniu się o możliwości jazdy przed ruszeniem do tyłu. Podczas cofania mamy obowiązek obserwować drogę za pojazdem zgodnie z techniką kierowania, zarówno przez tylną szybę, jak i przez lusterka. W sytuacji braku płynności jazdy lub gdyby obserwacja toru jazdy pojazdu skupiała się wyłącznie na tylnej szybie albo na lusterkach, egzaminator także uzna to za błąd, więc zadanie nie będzie zaliczone. Tak samo w przypadku nieupewnienia się co do  możliwości jazdy. Pamiętajmy, że nie wolno najeżdżać na linie ograniczające pas ruchu oraz nie może nam zgasnąć silnik, jeżeli miałoby to spowodować zatrzymanie się pojazdu. Gdyby doszło do wyłączenia silnika poprzez nieumiejętne używanie pedału sprzęgła, my natomiast zareagowalibyśmy natychmiast, wciskając pedał oraz uruchamiając silnik jeszcze podczas jazdy, mogłoby się okazać, że egzaminator oceni naszą jazdę jako płynną i nie zaznaczy  błędu w zadaniu. Dlatego nie można określić, że każde zgaśnięcie silnika będzie wiązało się z błędnym wykonaniem manewru. Wszystkie powyższe błędy na szczęście nie oznaczają zakończenia egzaminu z wynikiem negatywnym. Każde zadanie egzaminacyjne możemy raz wykonać nieprawidłowo, więc w przypadku niepowodzenia podczas pierwszego przejazdu przysługuje nam druga próba. Jeżeli zatrzymamy pojazd, ponieważ zauważymy, że nasza dalsza jazda spowoduje potrącenie pachołka lub tyczki, nie oznacza to, że zakończyliśmy wykonywanie zadania. Egzaminator w tej sytuacji nie reaguje, więc jeżeli pojedziemy dalej, to narażamy się na błąd skutkujący przerwaniem egzaminu z wynikiem negatywnym. Najlepiej w tej sytuacji poinformować egzaminatora, że zakończyliśmy już pierwszą próbę, co spowoduje, że to właśnie on wyprowadzi nas do pozycji początkowej, skąd będziemy mogli bezpiecznie rozpocząć drugie podejście do wykonywania tego zadania.

ZADANIE NR 2: Ruszanie z miejsca oraz jazda pasem ruchu do przodu i tyłu.

ZADANIA EGZAMINACYJNE NA PLACU MANEWROWYM

str.9

str. 9

BŁĘDY W ZADANIU NR 2 SKUTKUJĄCE WYNIKIEM NEGATYWNYM EGZAMINU:

- najechanie albo potrącenie pachołka lub tyczki

- wyjechanie kołem poza linię wyznaczającą zewnętrzne krawędzie pasa ruchu

- dwukrotne błędne wykonanie zadania


BŁĘDY POZWALAJĄCE NA WYKONANIE ZADANIA NR 2 PO RAZ DRUGI: 

- najechanie kołem na linię wyznaczającą zewnętrzne krawędzie pasa ruchu

- zatrzymanie pojazdu poza wyznaczonymi polami zatrzymania

- niezmieszczenie pełnego obrysu pojazdu wewnątrz pola zatrzymania

- brak płynności jazdy

- brak upewnienia się o możliwości jazdy przed ruszeniem

- brak obserwacji przestrzeni obok i za pojazdem zarówno przez tylną szybę jak i lusterka

- wykonanie zadania z włączonym hamulcem postojowym

- wykonanie zadania bez włączenia świateł odpowiednich do jazdy w ruchu drogowym


    Wymiary stanowiska przeznaczonego do wykonywania tego zadania są ściśle określone przez rozporządzenie. Pola zatrzymania mają 5 metrów długości oraz 3 metry szerokości, więc bez problemu powinien zmieścić się tam pojazd egzaminacyjny. Linie ograniczające pas ruchu powinny mieć od 10 do 15 centymetrów szerokości, natomiast wysokość tyczek, które muszą być ustawione zawsze w tych samych miejscach, wynosi co najmniej 1,5 metra.


          Zadanie nr 2 polega na przejechaniu pasem ruchu z pozycji początkowej po prostej i po łuku do pola zatrzymania na końcu pasa oraz powrót tą samą drogą do pola stanowiącego pozycję początkową zadania.

DALEJ

JAK ZDAĆ EGZAMIN NA PRAWO JAZDY ...

JAK ZDAĆ EGZAMIN NA PRAWO JAZDY ...